ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ

ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π

Οι χρήστες-Μαθητές δημοτικού

    ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !!!

 ....ΓΙΑΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ ΣΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

                                                         C'EST UN JEU !!! =ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!!